Ryszard Kapuściński: Biografia

Ryszard Kapuściński (ur. 4 marca 1932 w Pińsku na Polesiu, zm. 23 stycznia 2007 w Warszawie) - polski reportażysta, dziennikarz, publicysta, poeta i fotograf, zwany "cesarzem reportażu".

* * *

Ur. w 1932 r. Publicysta i pisarz. Współpracownik m.in. „Sztandaru Młodych” (1950-56) i „Polityki” (1957-61). W 1956 r. ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1956 r. jest korespondentem w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej. Począwszy od 1962 r., przez dziesięć lat pracował dla Polskiej Agencji Prasowej, z ramienia której trafił na sześć lat na Czarny Ląd. W 1968 r. wyjechał na Kaukaz i podróżował po południowych republikach Związku Radzieckiego. W tym samym roku udał się na pięć lat do Ameryki Południowej. w 1974 r. wyjechał do Azji i Afryki, w roku następnym na Bliski Wschód, a potem do Angoli. W latach 80. porzucił reportaż na rzecz publicystyki, pisania powieści i wierszy.

Kapuściński znany jest jako autor wnikliwych i pełnych dramatyzmu relacji o przeobrażeniach społeczno-politycznych głównie w krajach Trzeciego Świata i na obszarze byłego ZSRR. Owocem jego reporterskiej pracy są książki: „Busz po polsku” (1962 r.), „Czarne gwiazdy” (1963), „Gdyby cała Afryka” (1969), „Kirgiz schodzi z konia” (1968), „Wojna futbolowa” (1978), „Jeszcze jeden dzień życia” (1976), „Cesarz” (1978), „Szachinszach” (1982). W 1990 r. wychodzi pierwszy tom „Lapidarium", cyklu aforyzmów i refleksji nad życiem (ostatni, piąty, tom ukazał się w 2002 r.).

O Ryszardzie Kapuścińskim mówi się, że jest legendą polskiego i światowego reportażu. Ma niesamowitą zdolność obserwacji i postrzegania tego, co dla innych jest niewidoczne. Szybko staje się częścią obserwowanego środowiska, a dzięki swej neutralności potrafi w pełni obiektywnie ocenić to, co widzi. Jest człowiekiem „obdarzonym absolutnym wyczuciem informacji, klimatu i wydarzeń”.

Laureat wielu nagród: Złoty Krzyż Zasługi (1956 r.), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1974), Nagroda Pen Clubu im. Ksawerego Pruszyńskiego (1990), Nagroda Ministra Spraw Zagranicznych (1990), Prix d′Astrolabe we Francji (1995), Nagroda Pen Clubu im. Jana Parandowskiego (1996).

[żródło - www.ziemiaznieba.pl]

* * *

Ryszard Kapuściński (urodzony 4 marca 1932 w Pińsku na Polesiu) - polski reportażysta, dziennikarz i publicysta. Najczęściej tłumaczony za granicą polski autor.

Urodził się w rodzinie nauczycielskiej. Latem 1940 wraz z matką uciekł do Lwowa przed wywózką na Syberię. Ojciec, jako oficer rezerwy, został powołany do wojska na wiosnę 1939 i wyjechał wgłąb Polski. Walczył na froncie zachodnim, gdzie trafił do niewoli sowieckiej. Gnany w wielkiej kolumnie jenieckiej na wschód, w kierunku Katynia i Starobielska, ucieka wraz z kilkoma kolegami podczas przejścia przez las. W stroju poleskiego chłopa powrócił na krótko jesienią do zajętego już przez Rosjan Pińska, by zobaczyć się z żoną i dziećmi. Ryszard Kapuściński wojnę spędził w Sierakowie, w Puszczy Kampinoskiej, koło wsi Palmiry.

Debiutował poetycko w wieku 17 lat w tygodniku "Dziś i jutro". Maturę zdał w 1950 w warszawskim gimnazjum im. Stanisława Staszica. W 1956 ukończył historię na Uniwersytecie Warszawskim. Karierę dziennikarską rozpoczął w Sztandarze Młodych. W 1956 otrzymał pierwszą nagrodę - Złoty Krzyż Zasługi - za reportaż To też jest prawda o Nowej Hucie, opisujący trudne warunki życia robotników na budowie kombinatu. Odszedł z gazety w 1958 po odwołaniu jej redakcji za poparcie dla krytycznego wobec władzy tygodnika Po prostu.

Przeniósł się do Polityki. Od 1962 pracuje dla PAP jako stały korespondent zagraniczny w Afryce, Ameryce Łacińskiej i Azji. Dokumentował upadek cesarstwa w Etiopii i Iranie. Od 1974 w tygodniku Kultura.

W 1987 Royal Court Theatre w Londynie wystawił sceniczną adaptację według jego książki Cesarz opisującej upadek reżimu Hajle Syllasje w Etiopii (wystawiany potem także w kraju). W 1996 wyróżniony nagrodą imienia Jana Parandowskiego, w 1999 otrzymał Ikara. Wybrany Dziennikarzem wieku przez swych kolegów w plebiscycie miesięcznika "Press". Laureat nagrody im. Dariusza Fikusa za rok 2004. Łącznie otrzymał ponad 40 nagród i wyróżnień.

[źródło: Wikipedia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ryszard_Kapu%C5%9Bci%C5%84ski]
* * *
i-ksiazka.pl © 2007